Hefte

Publisert: 1955

Publisert i
Folk og LandSignatur: ubb-tskr-folkogland-02Gå til enkeltside for nedlasting:

Lærer Nils Vikdal ga ut stensilen "Skolenytt" i 1947-et forsøk på å renvaske lærere som hadde vært medlemmer i det NS-styrte "Lærersambandet". I 1948 starter han avisen 8. mai. Tidligere Nasjonal Samling medlemmer skriver om, dvs forsøker å rehabilitere Vidkun Quisling, frontkjempere og folk som ble dømt i Landssvikoppgjøret. Avisen omtaler det konsekvent som rettsoppgjøret, Etter Nils Vikdals død i 1952 skifter den navn til "Folk og land" og redaksjonen flyttes til Oslo. På det meste har den ca 6-7000 abonnenter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Okkupasjonen 1940-1945, Avis, Andre verdenskrig, Norge, Antisemittisme, Holocaust, Frontkjempere, Nazisme, Landssvikoppgjøret, Nasjonal Samling

Relatert til: Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling, Adolf Hitler

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus