Forhandlingsprotokoll skapt avSignatur: ubb-ms-0167-01-02-aGå til enkeltside for nedlasting:

Pergamentsbind

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, 1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 145 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus