Forhandlingsprotokoll skapt avSignatur: ubb-ms-0167-01-02-bGå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug, 1700-tallet


comments powered by Disqus