Småstrandgaten 13

Signatur: ubb-bros-kt-s-271

Rodenummer:

  • 16. rode nr. 8

I 1826 tilhørte eiendomen "Stadsphysicus Monrad, Brønd med Pompe paa Pladsen". Se artikkel om eiendommen i Bergens Tidende 11. juli 1936. Eiendommen tilhørte apoteker Lars Monrad til 1828, da den ble kjøpt av politi og borgermester Albert Lassen, bror av den berømte professor Christian Lassen i Bonn. Se kort på dem begge. I artikkelen er der forøvrig også bidrag til Albert Lassens biografi. Fra 1864 tilhørte huset til Ole Bulls bror, oberstløytnant Jens Munthe Bull. Han hadde en prominent leieboer i huset: politimester Magelsen. Huset tilhørte senere "Vesta".

Referanse(r):

Relatert person:

Ole Bornemann Bull
(1810-02-05 - 1880-08-17)

Interne noter(r):

comments powered by Disqus