Strandgaten 118

Signatur: ubb-bros-kt-s-478

Rodenummer:

  • 4. rode nr. 83 (a ?)

I Bergens Stiftstidende 1849 for 22. april, 6. mai og 13. mai refereres at Bergen kommune kjøper av handelshuset W. Konow & Søn eiendom nor. 83 i 4. rode til bruk for almueskolen i Nykirkesognet. (Et sted nevnt rodens no.82a. ,men dette må være galt). Det ble bevilget 2700 Spd. til kjøpet, men brannforsikringen oppgis til 4210. Eiendommentilhørte i 1826 G. Wallace, brønd med pomp "paa Pladsen". Almueskolen i denne eiendommen er nevnt bl.a. av Rasmus Rasmussen, som i sin bok "Nordnesgutten", side 113ff. forteller at han gikk på skole i huset, omkring 1860. Av den livlige skildringen sees også at der i kjelleren var lager for byens tranbeholdning til gatebelysning. Om trankjellerne se også kort under Petanebryggen. Se også Olav Hoprekstads omtale av huset i boken "Fattigskule, Almueskule og lærestand i bergen fram til 1889", side 94 ff. Denne omtalen av husets beliggenhet er misvisende, og den er gjentatt i Schiongs 50 års skrift for Nordnes Skole. Det eneste som er riktig er at skolen i Strandgaten 118-120 var i gang fra ca. 1850 og frem til Fredriksberg skole på Tollbodalmenningen ble bygget i 1867. I Eiendommen var det en stor sal hvor det i Konows tid ble gitt gjøgøerforestillinger. Således forteller en reklameplakat i min samlinger (utklipsbok 2, side 55) bl.a.: Abe-Theater eller sceniske Forestillinger af Aber i Coustume. Med naadigst Tilladelse giver Torsdagen den 25. December 1841 en brillant Forestilling. .....Forestillingen er i den store sal i Hr. Consul Fredr. Konow Huus paa øvre Side af Strandgaden ve Nykirken". Plakaten er undertegnet av aktør-direktøren "Frantz Guarneri fra Italien" I Bergen 1814-1914, bind II, Side 457 opplyses at eiendommen ble innkjøpt til skolehus i 1849. Da Fredriksbergs skole ble bygget i 1864 ble Strandgaten 118 solgt.

Relatert til:

Referanse(r):

  • Rasmus Rasmussen: Nordnesgutten, s, 113 ff
  • Olav Hoprekstad: Fattigskule, Almueskule og lærestand i bergen fram til 1889, s, 94 ff
  • Bergen 1814-1914, II, s 457

Relatert person:

Olav Hoprekstad
(1875-04-04 - 1965-08-19)

Forfatter

Interne noter(r):

comments powered by Disqus