Strømmøllen

Signatur: ubb-bros-kt-s-541

Rodenummer:

Se under Solheimsviken. Peter Jessen forteller i sine Erindringer I, side 37, at "paa den søndre Side af Broen laa en Vandmølle, som dreves af Tidevannet, den saakaldte Strømmølle". Adresse-Contoiret 1. januar 1845, side 6: "Mit Vaanhuus, beliggende ved Strømmøllen, "Caffeen", er at faae tilleie. J. C. Wiese, D.S." Samme dag, side 6, averterer Wiese i Solheimsvigen efter en duelig gårdsdreng og en budeie. Adresse-Contoiret 11. januar 1845, side 7: "Læs her! Søndag og Mandag bliver Dands paa Gjestgiverstedet Nydamsgaard ved Strømmøllen".

Referanse(r):

  • Peter Jessen: Dengang i femti- og sexti-aarene: erindringer, 1912. s. 37
  • Adresse-Contoiret 1. januar 1845, s. 6
  • Adresse-Contoiret 11. januar 1845, s. 7.

Interne noter(r):

comments powered by Disqus