Stølegaten 15

Signatur: ubb-bros-kt-s-548

Rodenummer:

  • 23. rode nr. 102
  • 23. rode nr. 103

Bergens Rådstuejournal har under 6. mai 1879 denne firmaanmeldelse: "Fremstod (for magistraten) Consul Peter Jebsen, Ingeniør Nils Henrik Brun og Johan Gerhard Theodor Ameln og fremlagde en af dem undertegnet Skrivelse af d.d. hvori Anmeldes det uansvarlige Fabrikfirma "Bergens Aktiebryggeri", der agter at Drive Bryggeri- og Mælteriforretning. i og fra dets Eiendom No. 102 og 103 i 23. Rode. Anmelderne udgjøre Selskabets Directører for iaar og af hvilke Johan G. T. Ameln er Formand". I Adresseboken for 1884 står fremdeles Bergens Aktiebryggeri som eier, men i matrikkelen 1887 heter eieren O. F. Hald. Areal 1125 kv.m. I adresseboken for 1888 står oppført som beboere bryggerieier O. F. Hald, formann Per Olsen, kjellermester Nils Hille og Kontorist Konrad Gran. Også i Stølegaten 11 bodde der samme år bryggere, nemlig Wilhelm og Frantz Pillgram. Og i nr. 21 drev Jan Lodtz ølhandel. I Bergens Firmaregister, er under nr. 152 -1879, registrert "Bergens Actie Bryggeri" i denne eiendom. Av bilagene fremgår det at bryggeriet i 1887 ble kjøpt av Hald, som fortsatte forretningen i eget navn. Der er mange dokumenter og trykte lover blant papirene. I Carl Joachim Hambros bok "Far og søn", side 115 ff. fortelles interessant om ølbrygger Hald og hans Famile. Se også boken register.

Referanse(r):

  • Adressebok 1884
  • Carl Joachim Hambro: Far og søn, s. 115

Relatert person:

Johan Gerhard Theodor Ameln
(1838-03-12 - 1917-06-19)

Kjøpmann og Politiker

Interne noter(r):

comments powered by Disqus