Diplom

Dato: 1587Signatur: sab-1587


Forlik angående diverse arvegods, blant annet Møklebustad og Erpenn i Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Arv, Arvegods, Forlik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus