Diplom

Laget mellom 1640-01-01 og 1655-12-31Signatur: sab-1640


Bygselister for Sunnfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bygsel, Bygselliste, Liste

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus