Diplom

Dato: 1659-10-13Signatur: sab-1659-10-13


Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus