Diplom

Dato: 1659-10-13Signatur: sab-1659-10-13


Eies av Statsarkivet i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus