Diplom

Dato: 1573-04-03Signatur: ubb-1573-04-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

(1). Haldor Øysteinssøn selger til Nikolaus Erikssøn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger. (2). Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at hans foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Stadfesting, Jordstykke, Kjøp ; (jord), Gods ; (kirkegods), Kirkegods

Relatert til: Haldor Øysteinssønn, Nikolaus Erikssønn, Viking Sjurdssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus