Diplom

Dato: 1574-08-09Signatur: ubb-1574-08-09


Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling [...] selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, som også er medeier i gården.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Relatert til: Torger Olaffssønn, Bodolf Laurentssønn, Ingebret Reyelfssønn, Palne Erikssønn, Elling [...], Ingebret Olaffssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus