Diplom

Dato: 1576-04-04Signatur: ubb-1577-04-04


Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården Myklebost i Valdalen i Ørskog prestegjeld (Nordal herred). Likeså kunngjør Jon Søfrenssøn, at hans far Søfren Tordssøn også solgte 4 merker smørs leie i samme gård til Anna Pedersdatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård)

Relatert til: Iver Ingebriktssønn på Gjerde, Tor Knudssønn på Griset, Anna Pedersdatter på Sogge Østigård, Jon Søfrenssønn, Søfren Tordssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus