Diplom

Dato: 1578-09-18Signatur: ubb-1578-09-18


Skifetbrev 1578 etter Christopher Throndssøn Rustung.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skifte, Skiftebrev

Relatert til: Christopher Throndssønn Rustung

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus