Diplom

Dato: 1578-09-18Signatur: ubb-1578-09-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Skifetbrev 1578 etter Christopher Throndssøn Rustung.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skifte, Skiftebrev

Relatert til: Christopher Throndssønn Rustung

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus