Diplom

Dato: 1579-06-11Signatur: ubb-1579-06-11


Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Relatert til: Torsten Hermandssønn, Svend på Drage

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus