Diplom

Dato: 1580-11-26Signatur: ubb-1580-11-26


Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og hennes sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagrettemann, Overdragelse ; (jordeiendom), Jord, skifte og overdragelse, Bonde

Relatert til: Sigvord Botolfsdatter, Erik Nilssønn, Herr Hans, Oluff Nilssønn, Erik Nilssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus