Diplom

Dato: 1583-07-06Signatur: ubb-1583-07-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fem menn, Knut Iverssøn, Johannes Nilssøn og Oluff Karlssøn, alle på Skodje, Oluff Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i Skodje kirkesogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

Relatert til: Knut Iverssønn på Skodje, Johannes Nilssønn på Skodje, Oluff Karlssønn på Skodje, Oluff Ingvaldssønn på Ekreim, Oluff Hellissønn på Store Engset

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus