Diplom

Dato: 1583-07-11Signatur: ubb-1583-07-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius [...] på Rygg klaget til Erland Erichssøns sønnesønner på betalingen for de tre ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin tid kjøpte av Peder Salmunndssøn. Ingeborg og Antonius forlangte 10 gamle daler mer i betaling, hvilket de også fikk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Betaling, Kjøp ; (jord), Klage, Ødejord

Relatert til: Ingeborg Nielsdatter, Antonius på Rygg, Erland Erichssønn, Peder Salmunndssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus