Diplom

Dato: 1585-09-16Signatur: ubb-1585-09-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror som druknet og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks arvegods opptegnes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

Relatert til: Michell på Tvilde, Erik Anderssønn, Asbjørg

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus