Diplom

Dato: 1585-09-16Signatur: ubb-1585-09-16


Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror som druknet og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks arvegods opptegnes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

Relatert til: Michell på Tvilde, Erik Anderssønn, Asbjørg

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus