Diplom

Dato: 1586-11-13Signatur: ubb-1586-11-13


Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

Relatert til: Byre Erikssønn på Fausk, Iver Jonssønn på Kamberstad

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus