Diplom

Dato: 1586-11-14Signatur: ubb-1586-11-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

Relatert til: Anders Knudssønn på Horneland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus