Diplom

Dato: 1586Signatur: ubb-1586


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset "frammede selle oc løpere", som dels "laag i hiorri oc bolri" med hennes søster Ragnhild, "som var allmennig horre", dels bestjal hans gamle far, dels ble motatt av stemoren "icke saa erligtt oc redelig som det sig burde.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Klagebrev, Beskyldning, Hor

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Anne Olsdatter, Ragnhild [Olsdatter]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus