Diplom

Dato: 1586Signatur: ubb-1586


Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset "frammede selle oc løpere", som dels "laag i hiorri oc bolri" med hennes søster Ragnhild, "som var allmennig horre", dels bestjal hans gamle far, dels ble motatt av stemoren "icke saa erligtt oc redelig som det sig burde.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Klagebrev, Beskyldning, Hor

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Anne Olsdatter, Ragnhild [Olsdatter]

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus