Diplom

Dato: 1589-03-08Signatur: ubb-1589-03-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalter Jens Varme og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for en ku som han hadde betalt for. Retten finner at Kjøstels arvinger og Jens skal betalte Jon en ku.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

Relatert til: Poul Skriver, Jon Torgerssønn på Kårtvet, Jens Varme, Kjøstel Tråen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus