Diplom

Dato: 1589-09-30Signatur: ubb-1589-09-30b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Poueldt Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, Peder Jacobssøn, lagmann for Færøyene, samt borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen vitterliggjør, at de avsier dom i en arvesak mellom Ingebrett Lauritssøn og Thorkild Anderssøn, borger i Trondhjem, om gården Hjelle i Eid prestegjeld i Nordfjord, hvor Ingebrett bodde og som var hans rette odel og eiendom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Lagmann, Rådmann ; (Bergen), Vitterliggjøring, Arvesak, Eiendom

Relatert til: Poueldt Helliessønn, Peder Jacobssønn, Ingebrett Lauritssønn, Thorkild Anderssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus