Diplom

Dato: 1589-10-31Signatur: ubb-1589-10-31


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden halvfemte marks leie i samme Agjeld for 9 daler i gode penger og en halv daler i skjøtingsøre. Fire menn undertegner til vitterlighet. Samtidig er det vitterliggjort at Arne har arvet 16 marks leie i Agjeld etter sine foreldre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring

Relatert til: Oluff Jørgenssønn på Raudi, Gunder på Føleidet, Arne Iverssønn på Agjeld, Stephen i Ommedalen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus