Diplom

Dato: 1590-08-26Signatur: ubb-1590-08-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mats Bjørnssøn, Iver Jonssøn og Mikkel Hogenssøn kunngjør et skifte mellom brødrene Jon og Ingebrigt Arvidssøn om gården Estil som de arvet etter sin far Arvid Jonssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv

Relatert til: Mats Bjørnssønn, Iver Jonssønn, Mikkel Hogenssønn, Jon Arvidssønn, Ingebrigt Arvidssønn, Arvid Jonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus