Diplom

Dato: 1590Signatur: ubb-1590


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun har kjøpt av en mann ved navn Ellingh "i ganndall paa brenndenn" (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre "mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Karen, Elling på [Kandalen]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus