Diplom

Dato: 1591Signatur: ubb-1591b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den ... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger Las hadde tilgode i Brynnestad i Olden. Las beviser sin rett med "enn gammell pergamentz odels breff", og Anders dømmes til å betale.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

Relatert til: Kristen Christernssen på Rygg, Las på Hauge, Anders Anderssønn på Ytre-Eide

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus