Diplom

Dato: 1592-09-13Signatur: ubb-1592-09-13


Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, hvor nå sognepresten i Manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre Manger, som eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med utfallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

Relatert til: Hans Halvorssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus