Diplom

Dato: 1592-09-27Signatur: ubb-1592-09-27b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og halvparten i Hammer, om å foreta et jordskifte mellom dem. Jacob gjør krav på Tvinnerheim som han før er blitt tilkjent. Peder, som vil ha fred, samtykker med ham om å overta Rand, så Jacob kan flytte til Tvinnerheim.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensskriver

Relatert til: Morten Torbjørnssønn, Jacob Oluffssønn på Rand, Peder Oluffssønn på Tvinnereim, Botolf Oloffssønn, Poul Oloffssønn, Rasmus Oluffsønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus