Diplom

Dato: 1593-02-15Signatur: ubb-1593-02-15a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Helga Håkonsdatter, enke etter Anders Davidssøn på Nes, vitterliggjør, at hennes bror Klemett Håkonssøn sammen med sine søsken for tredje gang ble forlikt om en kjøpekontrakt med Jacob og Oluff Laurentssønner om gårdene Roseter og Øistad i Innvik prestegjeld, Stryn skipreide i Nordfjord, som Helgas farfar Oluff Klemettssøn i 1537 solgte til Laurents Jonssøn på Roseter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Kjøp ; (gård), Stadfesting, Forlik, Vitterliggjøring, Kjøpskontrakt, Kontrakt

Relatert til: Helga Håkonsdatter, Anders Davidssønn på Nes, Klemett Håkonssønn, Jacob Laurentssønn, Oluff Laurentssønn, Oluff Klemettssønn, Laurents Jonssønn på Roseter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus