Diplom

Dato: 1593-10-09Signatur: ubb-1593-10-09


Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i Breim og Oluff på Ytre-Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham angående en halv (?) laups leie i gården Ytre-Eide, mente han at denne saken først måtte opp til doms på deres hjemmeting. Hvis ikke partene godtok denne dommen, stevnet han dem til å møte på sommertinget i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Stadfesting, Leie ; (av jord), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring, Ting, Jord, bygsling av jord

Relatert til: Poueld Helliessønn, Jon Amundssønn på Re, Oluff på Ytre-Eide, Jedmund på Lindvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus