Diplom

Dato: 1594-06-27Signatur: ubb-1594-06-27


Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til Peder Thott m. fl. over at hans stemor Anna Olsdatter har solgt sitt setbol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans far Anders Torgilssøn, og som etter hennes tid skulle gå tilbake til hans arvinger. Han klager også over at hans stemor etter farens død ikke vil fraflytte den gård (Ytre-Eide?) hans far brukte. Dette fører til stadig strid mellom Anders og hans stemor og mellom hans kvinne og stemorens mann.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Arving, Klage, Salg ; (av jord)

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Peder Thott, Anna Olsdatter, Anders Torgilssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus