Diplom

Dato: 1594-10-22Signatur: ubb-1594-10-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os skipreide har solgt sin lodd og part i ødegården Kigedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på Gjøn i Hålandsdalen. Betalingen har han mottatt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

Relatert til: Jon Tordssønn på Borgen, Oluff Torbjørnssønn, Svend Torbjørnssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus