Diplom

Dato: 1595-02-09Signatur: ubb-1595-02-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i Stalleland og Øye i Landvik kirkesogn i Nednes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods

Relatert til: Tore Guttormssønn, Nils Knudssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus