Diplom

Dato: 1596-10-13Signatur: ubb-1596-10-13


Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdals) sogn. Denne jorden fikk Oluff Mosbø ved en seks manns dom i 1591. Hverken Oluff Levordssøn eller Stenar Torgeirssøns arvinger kunne bevise at de hadde noen odelsrett til jorden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

Relatert til: Oluff Levordssønn, Oluff Mosbø, Torbjørn Loner, Stenar Torgeissønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus