Diplom

Dato: 1596Signatur: ubb-1596a


Gullsmedlaugets laugsartikler. Nedertysk oversettelse av laugsartiklene som ble vedtatt og stadfestet av lensmann Christoffer Valkendorf m.fl., 2. september 1568.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Vedtak, Lensmann ; (Bergen)

Relatert til: Christoffer Valkendorf

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Tretavle

comments powered by Disqus