Diplom

Dato: 1597-01-17Signatur: ubb-1597-01-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann på Bergenhus, Laurits Kruse til Svenstrup, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helliessøn, og ti rådmenn i Bergen, kunngjør at bartskjærerene i Bergen har klaget til dem over at innflyttere uten borgerskap i Bergen og uten tilstrekkelig fagkunnskap slår seg ned i byen og tar arbeidet fra dem. Til vern mot dette blir der i brevet fastsatt laugsartikler og gitt privilegiebrev, som heretter skal følges.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

Relatert til: Laurits Kruse til Svenstrup, Poul Helliessønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus