Diplom

Dato: 1597-04-14Signatur: ubb-1597-04-14


Elling Vikingssøn på Indre Bleie i Ullensvang selger til Svend Rikholdssøn 1 pundsbol, som årlig renter 1 laup salt, i gårdene Kvåle i Ulvik for 1 sølvstaup, svarende til 9 gode gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård

Relatert til: Elling Vikingssønn, Svend Rikholdssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus