Diplom

Dato: 1597-06-05Signatur: ubb-1597-06-05


Seks menn, oppnevnte av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke og beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kirke, Sogneherre, Beskiktige, Beslutning

Relatert til: Claus Corneliussønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus