Diplom

Dato: 1598Signatur: ubb-1598a


Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens Pedersen, Anne Olsdatter og hennes mann Rasmus Jonssøn har i lang tid prøvd å hindre Anders i å få sin rett fram; det samme har også "Lasse Skytt fordom fougde udi nordfiord" gjort. Nå seinest er "fornemde Anne Oluffsdotter kommen hiid till byenn" for ytterligere å forfølge Anders, som derfor ber øvrigheten om hjelp.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

Relatert til: Laurit Skjøtt, Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Lauritz Kruse, Anna Olsdatter, Jens Pedersen i Vik, Rasmus Jonssønn, Lasse Skytt, Anne Oluffsdotter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus