Diplom

Dato: 1599-07-22Signatur: ubb-1599-07-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør, at etter gudstjenesten i Vikøy kirke 22. juli 1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort. Jacob får tilsammmen ved arv og kjøp en halv laup i gården Meland i Ullensvang sogn og skipreide og 3 mark i Øvre Aksnes i Vikøy kirkesogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Kjøp ; (av jord)

Relatert til: Jacob Oluffssønn på Kaldestad

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus