Diplom

Dato: 1599-07-27Signatur: ubb-1599-07-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Åtte svorne menn i Våge og Opdal skipreide, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn, Palle Friis til Lundgård, kunngjør at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom gårdene Håeim og Dalen på Tysnes. Partene kom fram til et forlik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Markegang, Skifte, Forlik, Befalingsmann ; (kongelig)

Relatert til: Palle Friis til Lundgård, Adelus Kruckow til Austreim, Jon Haar til Gjersvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus