Diplom

Dato: 1599-07-28Signatur: ubb-1599-07-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Stattholder Axel Gyldenstiern og adelsmennene Esche Brock, Christian Holck og Niels Kragh stadfester gullsmedenes privilegier av 28. august 1588.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

Relatert til: Axel Gyldenstiern, Esche Brock, Christian Holck, Niels Kragh

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus