Diplom

Dato: 1599-07-28Signatur: ubb-1599-07-28


Stattholder Axel Gyldenstiern og adelsmennene Esche Brock, Christian Holck og Niels Kragh stadfester gullsmedenes privilegier av 28. august 1588.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

Relatert til: Axel Gyldenstiern, Esche Brock, Christian Holck, Niels Kragh

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus