Diplom

Dato: 1599-11-03Signatur: ubb-1599-11-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tre lagrettemenn i Brandsøy skipreide i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter ( i Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i Dale skipreide av sine søstre, som er Biritte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen og Gjertrud på Apaldseter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

Relatert til: Oluff på Apaldseter, Biritte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen, Gjertrud på Apaldseter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus