Diplom

Dato: 1600-02-13Signatur: ubb-1600-02-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld av gårdne Indre Bu, Midnes, Hjeltnes og Midhus, hadde en sønn og 2 døtre. De lever alle etter hans død og var hans rette arvinger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

Relatert til: Amund Larsen Bue, Peder på Lirhus, Tormod Halvorssønn på Herre

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus