Diplom

Dato: 1601-05-23Signatur: ubb-1601-05-23


Johannes Olssøn på Bikkset i Hareid sogn på Sunnmøre selger og skjøter til lagmann i Bergen, Poul Heljessøn, en mellags leie i gården Brandal, og mottar i betaling 8 gamle daler. Borgermesteren i Bergen, Michel Jonssøn, og de to rådmenn signerer brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie

Relatert til: Johannes Olssønn på Blikkset, Poul Heljessønn, Michel Jonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus