Diplom

Dato: 1603-02-16Signatur: ubb-1603-02-16b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at da deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn spurte dem om de holdt fast ved sine ord om at de hadde hørt Gaute på Fimreite bruke munn på ham og om deres avgitte vitneprov til ham i anledning striden med Gaute fremdeles sto ved makt, så svarte de at de sto fast ved sine ord og de tre avgitte vitneprov.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

Relatert til: Anders Ylmeim, Engel Jenssønn, Mikkel Mikkelssønn, Gaute på Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus