Diplom

Dato: 1603-03-02Signatur: ubb-1603-03-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tore Anderssøn på Kapperstad på Breim i Gloppen prestegjeld selger til Jon Lauritssøn på samme gård 8 marks leie i Kapperstad for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså selger Stein Anderssøn på Fossheim til Jon Lauritssøn rodebolsretten i Kapperstad for 4 gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre, Rodebolsrett

Relatert til: Tore Anderssønn på Kapperstad, Jon Lauritssønn på Kapperstad, Stein Anderssønn på Fossheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus