Diplom

Dato: 1603-05-15Signatur: ubb-1603-05-15


Nils Olssøn på Strømme i Volda selger til sin bror Jetmund Olssøn på Løset, halvannen mellags leie i gården Løset i Volda kirkesogn på Sunnmøre for 6 gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie

Relatert til: Nils Olssønn på Strømme, Jetmund Olssønn på Løset

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus